Terapia par

„Z tym największy jest ambaras,
Żeby dwoje chciało na raz.”

Tadeusz Boy-Żeleński


W każdym związku zdarzają się trudne chwile. Może masz WSZYSTKIEGO DOSYĆ, masz poczucie SKRZYWDZENIA, NIEZROZUMIENIA, myślisz nawet o ROZSTANIU.
To do czego w takiej sytuacji zachęcam to… ZWAŻENIE związku.

Na JEDNEJ szali połóż: DOBRE chwile, RADOŚCI, wspólne PRZEŻYCIA, RAZEM spędzony czas, radość odkrywania siebie NAWZAJEM, rozmowy, BLISKOŚĆ – czyli to co ŁĄCZY: Wasze zasoby, potencjał, można powiedzieć: SPOIWO.
Na DRUGIEJ: sytuacje trudne, kryzysowe: może dążenie za wszelką cenę do kariery, trudności komunikacyjne, podział obowiązków, inny system wartości, inna wizja związku, inne normy wychowawcze, poczucie posiadania „pakietu większościowego” w związku np. narzucanie swoich racji przez jedną stronę drugiej, syndrom opuszczonego gniazda, opieka nad schorowanymi rodzicami, etc.
Przyjrzyj się wynikowi. Zmierz jeszcze TEMPERATURĘ ZWIĄZKU. Jeżeli masz takie odczucie, że jest nadzieja i warto – to WALCZ o związek.
Użyj do tego narzędzia, które nazywa się TERAPIĄ PAR. Nigdy nie wiadomo, jak i kiedy okaże się przydatna!

Pamiętaj, że kryzys w związku może pojawić się w każdym jego momencie. Kryzys jest w naszym życiu czymś naturalnym. Przydatną do zastanowienia się nad kryzysem i jego skutkom jest koncepcja Kazimierza Dąbrowskiego – DEZINTEGRACJI POZYTYWNEJ.
Mówi ona o tym, że rozwiązanie kryzysu może być dwojakie: regres (tym nie będziemy się zajmować) i PROGRES – czyli postęp, rozwój, zmiana w pozytywnym kierunku.

Terapia par? Zrób to zanim będzie za późno…
Jeżeli kryzys NARASTA , nie widać szans na jego wewnętrzne zażegnanie warto udać się do osoby z zewnątrz – do LEKARZA OD DUSZ – czyli terapeuty.
Tak jak wspomniałem powyżej – WALCZ jeśli masz nadzieję i czujesz, że jeszcze jest SZANSA. Myślę, że W ŻYCIU nigdy niczego nie żałujemy tak mocno jak NIEWYKORZYSTANYCH szans i MOŻLIWOŚCI.

Jakie są cele terapii małżeńskiej?
Cel terapii uzgadniany i określany jest z parą podczas konsultacji. Podczas jego określania stosuję operacjonalizację za pomocą zasady SMART tj zasadę 5 kryteriów wyznaczania sobie celu (wg Paula J. Meyera). Dobrze określony cel powinien być:
Sprecyzowany: Jakie określone kroki podejmiecie, aby osiągnąć cel?
Mierzalny: Jak zmierzycie i rozpoznacie postęp?
Atrakcyjny: Czy cel odpowiada Waszym zamiarom, pragnieniom, potrzebom?
Realistyczny: Czy cel jest realistyczny i osiągalny?
Terminowy: Jaki czas wyznaczyliście sobie na osiągnięcie tego celu?

Co może dać terapia par?
Terapia par rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami zwanymi KONSULTACJAMI. Po nich zostaje zawarty KONTRAKT psychoterapeutyczny określający: NAD CZYM para chce pracować, JAK CZĘSTO będzie się spotykała z terapeutą, JAK DŁUGO będą trwały spotkania, JAKIE NARZĘDZIA terapeutyczne zostaną zastosowane i ile SESJE będą kosztowały. Określone zostają zasady odwołania sesji.
Terapia pozwala wprowadzić do związku oczekiwane ZMIANY, co może przełożyć się na lepsze RELACJE między partnerami. Dzięki temu można LEPIEJ zrozumieć potrzeby i oczekiwania partnerów. Terapia par może służyć POPRAWIE stylu i sposobu komunikowania się, może pomóc w stworzeniu SKUTECZNIEJSZYCH narzędzi wychodzenia z trudnych sytuacji. KLIENTEM jest małżeństwo lub para, hetero- lub homoseksualna.
SESJE trwają od 60 do 90 min. Praca z parami lub małżeństwami zwykle trwa KRÓCEJ niż psychoterapia indywidualna osób w związku. Znaczna część terapii par i małżeństw kończy się po KILKUNASTU sesjach. Czas trwania: do kilku miesięcy.