Psychoterapeuta Jacek Sędkiewicz

„Są dwie dro­gi, aby przeżyć życie.
Jed­na to żyć tak, jak­by nic nie było cu­dem.
Dru­ga to żyć tak, jak­by cu­dem było wszystko.”

Albert Einstein


Szanowni Państwo,

Jeśli się spotykamy w tym miejscu, może to oznaczać, że potrzebujecie zmian, dążycie do nich. Na czym mogą one polegać? Czym mogą być?
Może poradzeniem sobie z przeciwnościami lub pragnieniem życia z poczuciem większego spełnienia, komfortu, zadowolenia bądź spokoju?
Zazwyczaj wprowadzanie zmian łączy się z poszukiwaniem inspiracji, sposobów, narzędzi do ich wprowadzania. Niejednokrotnie pociąga to za sobą wychodzenia poza sferę obszaru własnego komfortu czy porzucenie znanych i krępujących wzorców oraz schematów.
To wszystko wyznacza kierunek oczekiwanych zmian. Dzięki temu wzmocnione zostaje poczucie własnej wartości, skuteczności czy sprawczości.

Proponuję Państwu spotkania – w ramach których oferuję przestrzeń na rozmowę, wsparcie, refleksję, nabranie dystansu. Taka inwestycja może stać się inspiracją do dokonania wyborów, a następnie podjęcia działań ukierunkowanych na wprowadzanie życiowych zmian.

Uważam, że jedynym stałym elementem życia są… zmiany. Moje obserwacje wskazują, że takie zmiany są możliwe. To każdy z nas ich dokonuje! Sam jestem tego przykładem.

Pracuję z osobami dorosłymi, parami, rodzinami  i młodzieżą.

Podjęcie wyzwania jakim jest terapia może być szansą na to, by zdobyć to, do czego Państwo dążycie, czego pragniecie. W tym miejscu pragnę zachęcić do otwartości i… zaproszenia upragnionych zmian do Waszego życia.

Jestem gotów towarzyszyć Państwu w tym procesie.

Pozdrawiam,
Jacek Sędkiewicz