Moje hobby (c.d.)

Dla mnie świat stanowi kompilację wielu wymiarów: czasu, obrazu, ruchu, dźwięku, smaku, dotyku, zapachu oraz słów…

Właśnie słowa… One stanowią tworzywo, które przetwarzam, staram się przegrupowywać w czasie, układać w szyki moich wyobrażeń, myśli, odczuć, przeżyć…