Hobby … Galeria tekstów…

Dla mnie świat stanowi kompilację wielu wymiarów: obrazu, ruchu, dźwięku, smaku, dotyku, czasu, zapachu oraz słów…

Właśnie słowa… One stanowią tworzywo, które przetwarzam, staram się przegrupowywać w czasie, układać w szyki moich wyobrażeń, myśli, odczuć, przeżyć…