Wawasoft Sp. o.o.


DocuSign - Wawasoft | Elektroniczny system obiegu dokumentów

DocuSign to usługa, która umożliwia szybką i łatwą weryfikację dokumentów. Umożliwia ona podpisywanie i wysyłanie dokumentów za pośrednictwem Internetu, dzięki czemu proces obsługi jest znacznie usprawniony. DocuSign zapewnia bezpieczeństwo autentyczności dokumentów i podpisów do momentu ich archiwizacji. Dzięki DocuSign można sprawdzić, czy dokumenty zostały rzeczywiście wysłane i podpisane. DocuSign pomaga organizacjom usprawnić i automatyzować procesy obiegu dokumentów, co przyczynia się do poprawy efektywności i obniżenia kosztów. Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty firmy Wawasoft.pl, oferującej szeroki zakres systemów obiegu dokumentów, usług elektronicznego obiegu dokumentów oraz programu EOD. Pozwoli to Państwu na stworzenie skutecznego i niezawodnego systemu, pozwalającego na szybsze i dokładniejsze podpisywanie dokumentów.

Elektroniczny system obiegu dokumentów

Wawasoft Sp. o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
mazowieckie
Tel.: +48223784969
NIP: 9512483070
REGON: 383168903