Jak pracuję?

„Nie szukaj problemów, znajdź ich rozwiązanie.”

Henry Ford

Podczas PRACY TERAPEUTYCZNEJ koncentruję się nad zmianami w określonych, WYBRANYCH sferach życia wykorzystując zasady TSR – PODEJŚCIA SKONCENTROWANEGO NA ROZWIĄZANIACH.

Kluczowa dla opisywanego podejścia jest praca nad osiągnięciem (w jak najszybszym, możliwym czasie) ustalonych WSPÓLNIE z Klientami CELÓW – można to też nazwać PRACĄ nad wizją PREFEROWANEJ PRZYSZŁOŚCI. Pracujemy nie nad analizą problemu, a nad optymalnego jego ROZWIĄZANIEM.

Podczas pracy korzystam z DOŚWIADCZEŃ życiowych i istniejących ZASOBÓW, występujących WYJĄTKÓW oraz POTENCJAŁU Klientów.

Terapia skoncentrowana na ROZWIĄZANIACH – TSR (SFBT) proponuje tzw. założenia centralne:

  • Jeśli coś działa, rób tego więcej.
  • Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
  • Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj.

oraz:

„Wszys­tko po­win­no być tak pros­te, jak to tyl­ko możli­we, ale nie prostsze.”

Albert Einstein

Założenia te są osią do wprowadzenia i utrzymania POŻĄDANYCH zmian.