Interwencja kryzysowa

„… cierpienie może być przetworzone nie tylko w sztukę ale i w życie.”

Francie Shapiro

 


Dorastamy, poznajemy świat, rozwijamy się. W wielu z nas jest nadzieja. Niektórzy decydują się na budowę i tworzenie związków.
Gdy spotyka nas zbyt dużo trudnych, traumatycznych wydarzeń, może zaczynasz myśleć: to BEZSENSOWNE zmagania z rzeczywistością. NIE DAM rady. NIE MAM już sił… Ten STRES, to OBCIĄŻENIE… I później chwila refleksji: przecież KIEDYŚ moje myśli, uczucia, zachowanie były inne…

Wszyscy się zmieniamy: i TY i JA, MY i OTOCZENIE…. Choć czasem tak trudno odnaleźć się w nowej sytuacji.

Wiele osób zachowuje się inaczej niż dawniej: KIEDYŚ w pełni sił, z optymizmem. DZIŚ – smutek, bezsilność, poczucie beznadziejności…

Może zadajesz sobie pytanie: JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE WIDZĘ MÓJ ŚWIAT INACZEJ, W CIEMNYCH BARWACH? Taki stan to stan doświadczania KRYZYSU…


G. Caplan opisuje kryzys jako:

 • PRZESZKODĘ na drodze do osiągnięcia ważnych celów życiowych,
 • cechą charakterystyczną jest NIEUSUWALNOŚĆ przeszkody za pomocą zwyczajowo stosowanych sposobów radzenia sobie z trudnościami,
 • towarzyszy temu okres DEZORIENTACJI, czasowe załamanie, bezskuteczne wysiłki podejmowane dla przezwyciężenia trudności.

„Kryzysy wynikają z przeszkód na drodze do życiowo ważnych celów, o których ludzie sądzą, że nie są w stanie ich przezwyciężyć za pomocą zwyczajowych wyborów i zachowań”.

Inną koncepcją KRYZYSU jest podejście Kazimierza Dąbrowskiego. Postrzega on KRYZYS jako element PRO-ROZWOJOWY na linii życia w ramach stworzonej „Teorii dezintegracji pozytywnej”.

Sytuacje KRYZYSOWE występują zwłaszcza, gdy spotyka nas coś trudnego, nieoczekiwanego, bolesnego. Sytuacjami, w których trudno się odnaleźć mogą być: PRZECIĄŻENIE bądź UTRATA pracy, ZDRADA, ROZSTANIE, ROZWÓD, WYPADEK, doświadczanie PRZEMOCY, ŚMIERĆ bliskich czy bycie świadkiem traumatycznego wydarzenia i doświadczanie kruchości ludzkiego życia, jego przemijania.


Rodzaje KRYZYSÓW wg Brammera:

 • ROZWOJOWE (normatywne / przemiany) – fazy rozwojowe indywidualne, związku, rodziny – ten rodzaj kryzysu bywa przewidywalny jeśli chodzi o występowanie, a nieprzewidywalny jeśli chodzi o głębokość i konkretny czas wystąpienia zjawiska;
 • SYTUACYJNE (losowe, traumatyczne) – doświadczenie przemocy, przemocy seksualnej, porwania, uwięzienia, niesłusznego skazania, utraty pracy, nieoczekiwanego kalectwa, poważnej choroby, wypadku, śmierci bliskiej osoby;
 • ŚRODOWISKOWE (katastrofy naturalne i spowodowane przez człowieka, kryzysy polityczne i gospodarcze)
 • EGZYSTENCJALNE (V.Frankl – logoterapia).

To, jak przeżywamy trudne sytuacje zależy m.in. od dotychczasowych doświadczeń życiowych, wsparcia, zasobów własnych.
W czasie doświadczania i przeżywania KRYZYSU zmienia się nasze funkcjonowanie w sferach:

 • POZNAWCZEJ (myśli, przekonania),
 • AFEKTYWNEJ/EMOCJONALNEJ (uczucia, stany emocjonalne),
 • FIZJOLOGICZNEJ (sygnały, odczucia z ciała)
 • BEHAWIORALNEJ (intencje, działania).

Gdy spotyka nas trudne bądź traumatyczne zdarzenie albo kumuluje się STRES, niektórzy zaczynają zachowywać się inaczej niż dotychczas.

Pojawiają się OBAWY przed wyjściem z domu, PRZEBYWANIEM wśród ludzi, na otwartej przestrzeni, w sklepach, obawy przed podróżą środkami komunikacji miejskiej i relacjami z innymi. Może pojawiać się chęć OGRANICZANIA kontaktów z innymi ludźmi, drażliwość, wybuchy ZŁOŚCI, trudności z KONCENTRACJĄ , nadmierna czujność, natrętne wspomnienia czy sny powodujące ponowne przeżywanie i narastanie stresu. Niektóre osoby UNIKAJĄ czynności, miejsc, sytuacji i ludzi związanych z doświadczaniem KRYZYSU. Pojawiają się wspomnienia trudnych wydarzeń, choć tego nie chcemy wywołują reakcję UNIKANIA myślenia o tym wydarzeniu lub uruchamiają potrzebę wielokrotnego POWTARZANIA jakieś czynności…


Najczęściej stosowanym w INTERWENCJI KRYZYSOWEJ jest 6-etapowy model interwencyjny (Gilliland, James). Kolejne etapy pracy w tym modelu to:

 • Zdefiniowanie problemu
 • Zapewnienie bezpieczeństwa
 • Wspieranie
 • Rozważanie możliwości
 • Układanie planów
 • Uzyskiwanie zobowiązania osoby

Jeśli CHCESZ odnaleźć sens w upływających chwilach i nadać WARTOŚĆ nadchodzącej przyszłości oraz POPRAWIĆ komfort własnego życia, odzyskać ENERGIĘ do działania i dalszego ŻYCIA zapraszam do spotkania, porozmawiajmy; zrób PIERWSZY KROK…

Dla osób bezpośrednio po zdarzeniach kryzysowych i traumatycznych proponuję spotkania o charakterze INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, zarówno w gabinecie jak i w miejscu zamieszkania osoby.