O mnie

„Świat idzie nap­rzód tyl­ko dzięki tym, którzy się te­mu sprzeciwiają.”


Johan Wolfgang Goethe


Ukończyłem psychologię (społeczna psychologia kliniczna) w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne doskonaliłem uczestnicząc w wielu szkoleniach i kursach – ponad 2000 godzin szkoleń, kursów, staży, superwizji, m.in.:

  • kurs I i II-go stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (SFBT),
  • szkolenia specjalistyczne w zakresie podejścia TSR,
  • 3-letnia szkoła terapii poznawczo-behawioralnej (organizowana przy współpracy i merytorycznym nadzorze Oxford Cognitive Therapy Centre z Wielkiej Brytanii),
  • 3-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej z elementami podejścia psychodynamicznego (Fundacja Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii),
  • Studium pomocy psychologicznej (IPZ PTP),
  • Studium terapii uzależnień (IPZ PTP) – certyfikat specjalisty terapii uzależnień.
  • Szkolenia w zakresie dialogu motywującego,
  • Uzyskany certyfikat realizatora programu CANDIS.

Przeprowadziłem ponad 700 godzin warsztatów i szkoleń.

Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PST-TSR) i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Swoją pracę terapeutyczną superwizuję u certyfikowanych superwizorów.

Informacje o ukończonych kursach i szkoleniach zawarte są w sekcji Certyfikaty – do której odwiedzenia zachęcam.


Dodatek – jak wspomniałem na pierwszej stronie – sam jestem przykładem zmian, gdyż pierwszymi moimi kierunkiem były studia na Politechnice Warszawskiej (wydział Organizacji i Zarządzania Przemysłem). Po kilku latach pracy w zawodzie inżyniera podjąłem decyzję o zmianie – przeprofilowaniu… :).
Było warto!