Jak pracuję?

„Nie szukaj problemów, znajdź ich rozwiązanie.”

Henry Ford

Podczas PRACY TERAPEUTYCZNEJ koncentruję się nad zmianami w określonych, WYBRANYCH sferach życia wykorzystując zasady PODEJŚCIA SKONCENTROWANEGO NA ROZWIĄZANIACH.

Kluczowa dla opisywanego podejścia jest praca nad osiągnięciem (w jak najszybszym, możliwym czasie) ustalonych WSPÓLNIE z Klientami CELÓW – można to też nazwać PRACĄ nad wizją PREFEROWANEJ PRZYSZŁOŚCI. Pracujemy nie nad analizą problemu, a nad optymalnego jego ROZWIĄZANIEM.

Podczas pracy korzystam z DOŚWIADCZEŃ życiowych i istniejących ZASOBÓW, występujących WYJĄTKÓW oraz POTENCJAŁU Klientów.

Terapia skoncentrowana na ROZWIĄZANIACH – TSR (SFBT) proponuje przyjęcie poniższych załozeń (wg Solution-Focused Therapy, Bill o’Connel, 2012):

  • Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj, lecz utrzymuj, tak by wciąż działało.
  • Mała zmiana tworzy dużą różnicę.
  • Jeśli coś działa, rób tego więcej.
  • Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
  • Zrozumienie problemu nie oznacza jego rozwiązania; zrozumienie może pojawić się później. (np. po rozwiązaniu problemu – przyp. JS).
  • Ludzie szybciej realizują swoje cele, gdy korzystają z własnych rozwiązań, pod którymi mogą się podpisać.
  • Ludzie bardziej angażują się w podejście, które bazuje na ich mocnych stronach, niż na podejściu, które rzuca światło na ich braki.
  • Maksymalizacja wiedzy o rozwiązaniach: ludzie często nie pamiętają lub nie aktualizują swojej wiedzy od czasów, kiedy wprowadzali w swoim życiu „zmiany za pomocą rozwiązań”.
  • Rozwiązania dopasowane są do osoby, a nie problemu: są zindywidualizowane, a własne strategie mają większe szanse na wdrożenie, niż „formuła uniwersalnego sposobu rozwiązania problemu dedykowana dla wszystkich osób”. (np. zawarta w uniwersalnych poradnikach, wskazówkach, etc.  – przyp. JS).

oraz:

„Wszys­tko po­win­no być tak pros­te, jak to tyl­ko możli­we, ale nie prostsze.”

Albert Einstein

Założenia te są osią do wprowadzenia i utrzymania POŻĄDANYCH zmian.